Seminarium "Relacje inwestorskie
i obowiązki informacyjne - praktyczne aspekty" 8.03.2013 Warszawa

 
PKF jest partnerem merytorycznym seminarium „Relacje inwestorskie i obowiązki informacyjne – praktyczne aspekty. Jak dotrzeć do inwestorów w kryzysie”.
 

Celem seminarium jest pozyskanie przez uczestników bądź wzbogacenie i aktualizacja już posiadanej wiedzy na temat obowiązków informacyjnych spółek publicznych oraz relacji inwestorskich.

Pierwsza część seminarium poświęcona jest praktyczny aspektom wykonywania obowiązków informacyjnych, problemom i decyzjom dnia codziennego pojawiającym się przy kwalifikacji i raportowaniu informacji poufnych jak również wybranym aspektom sprawozdawczości finansowej w spółkach publicznych.

Druga część koncentruje się na praktycznych aspektach relacji inwestorskich - kryzys sprawia bowiem że spółki rozmijają się z prognozami, utrata zaufania inwestorów może zaś drogo kosztować w trudnych czasach – na seminarium dowiemy się jak działać w takiej sytuacji, czego oczekują od nas inwestorzy instytucjonalni, a czego inwestorzy indywidualni.

Seminarium przeznaczone jest dla członków zarządów, osób odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków informacyjnych oraz managerów odpowiedzialnych za szeroko rozumiane relacje inwestorskie (w tym kontakty z akcjonariuszem strategicznym) w spółkach publicznych.

PKF będzie reprezentował Pan Marcin Grzywacz - biegły rewident, Wiceprezes Zarządu PKF Consult.

Prelegent PKF przedstawi temat:

"Sprawozdawczość finansowa w spółce publicznej:
 
·         zakres regulacji,
·         PSR-y i MSR-y
·         różnice spółka publiczna / spółka niepubliczna
·         rola audytora."
 
Pełen program dostępny jest pod następującym linkiem: PROGRAM
 
Cena obejmuje:
  • Materiały szkoleniowe
  • Przerwy kawowe
  • Lunch
  • Certyfikat ukończenia szkolenia
Cena:
1090 zł/os + 23% VAT zł/os + 23% VAT
890 zł/os + 23% VAT – cena specjalna przy zgłoszeniu do 22 lutego 2013 r., oraz przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej firmy
 
Klientom PKF przysługuje rabat w wysokości 10% od obowiązującej ceny.
 
Seminarium odbędzie się w siedzibie Gazety Giełdy Parkiet, przy ulicy Prostej 51.