Seminarium "Kontrola skarbowa w firmie i postępowanie podatkowe" 30.09.2011 w Katowicach

SEMINARIUM: Kontrola skarbowa w firmie i postępowanie podatkowe
Miejsce:
Katowice, 30 września 2011 r. w hotelu Best Western Premier, przy ulicy Bytkowskiej 1a w Katowicach.
Odbiorcy szkolenia:
Członkowie zarządów, rad nadzorczych, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, kadra zarządzająca Corporate Governance, rynkiem i kontrolingiem, radcowie prawni i inni menedżerowie.
 Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zagadnieniem kontroli skarbowej i podatkowej oraz sposobami na efektywne przygotowanie się do nich. Oprócz omówienia podstawowych zagadnień obejmujących definicje i zakresy kontroli, uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzane jest postępowanie sądowe i jak odwołać się od decyzji organów podatkowych.
Każdy z uczestników spotkania otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W trakcie zajęć przewidujemy zarówno przerwę kawową jak i lunch dla naszych gości.
 
Scenariusz szkolenia:
1. Kontrola skarbowa i podatkowa                   
a) istota kontroli skarbowej i podatkowej;
- jak przygotować się do kontroli skarbowej?
- jak minimalizować niedogodności podczas kontroli?
b) uprawnienia podmiotu kontrolującego;
- prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych;
- zasady współpracy z kontrolującymi;
- zagrożenia związane z brakiem dostatecznej współpracy
 
2. Postępowanie w pierwszej instancji               
a) wszczęcie postępowania;
b) prawa strony w postępowaniu;
c) postępowanie dowodowe;
d) pisma wydawane w toku postępowania;
e) wydanie decyzji
 
3. Odwołania przedsiębiorców od decyzji organów podatkowych
a) wniesienie odwołania;
b) prawa strony w postępowaniu odwoławczym;
c) pisma wydawane w toku postępowania;
d) postępowanie dowodowe;
e) wydanie decyzji;
f) wykonanie decyzji
 
4. Tryby nadzwyczajne postępowania – podstawy wzruszenia decyzji ostatecznych poprzez:
a) wznowienie postępowania;
b) stwierdzenie nieważności decyzji;
c) uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej;
 
5. Postępowanie sądowe w sprawach podatkowych
a) wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – podstawa, zasady, terminy jej złożenia;
b) orzeczenia sądowe – rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu przed sądami
administracyjnymi;
c) koszty sądowe – zasady pokrywania kosztów postępowania przed sądami
administracyjnymi i zwrot tych kosztów między stronami;
d) skarga kasacyjna – podstawa, zasady, terminy jej złożenia
 
Prelegent PKF:

Dorota Ślizawska - ekonomista, licencjonowany doradca podatkowy, wieloletni pracownik działów finansowo - księgowych jednostek gospodarczych. W ramach spółki PKF TAX zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym dla przedsiębiorstw, audytem podatkowym oraz obsługą transakcji kapitałowych.

 
Cena szkolenia: 390 zł netto
Wypełnij formularz i zgłoś swój udział w szkoleniu.
 

Organizator merytoryczny:
 
 Organizator:

 

PKF Consult Sp. z o. o.
Ul. Elbląska 15/17
01-747 Warszawa
Tel. 22 560 76 50
 
 
 
Centrum Kreowania Liderów S.A.
ul. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice
tel. 32 258 15 90 wew. 176, 109, 139
fax: 32 258 15 98
 
 Partnerzy medialni:
 
   

 

Weź udział także w kolejnych szkoleniach z zakresu finansów i podatków przedsiębiorstw:
Corporate Governance - odpowiedzialność za sprawozdawczość
Optymalizacja podatkowa grup kapitałowych
Procesy restrukturyzacji spółek i ich ujęcie w sprawozdawczości