Dnia 13 grudnia w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA odbyło się spotkanie emitentów rynku NewConnect i Catalyst, oraz Autoryzowanych Doradców.

Seminarium w całości poświęcone było obowiązkom informacyjnym emitentów papierów wartościowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i ASO Catalyst.

Podczas panelu „Sprawozdawczość i rewizja finansowa w spółkach notowanych na NewConnect. E-sprawozdania” w dyskusji wzięli dział eksperci PKF Consult Rafał Barycki oraz Marek Wojciechowski.

Podczas Seminarium omówione zostały w szczególności następujące zagadnienia:   

  • obecne i potencjalne korzyści wynikające z wpisania rynku NewConnect do rejestru ASO MŚP,
  • najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o ofercie publicznej,
  • planowane zmiany w Regulaminie ASO,
  • obowiązek sporządzania, badanie oraz publikacja e-sprawozdań.

Program seminarium