Rewolucyjne zmiany w podatkach w 2021 r. wchodzą w życie

W jednym z ostatnich tax alertów prezentowaliśmy Państwu kluczowe zmiany w podatkach proponowane przez Resort finansów na 2021 r. 

Omawiane projekty ustaw nowelizujących wywołały wiele kontrowersji, w szczególności w zakresie zmian podatkowych w PIT i CIT dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek osobowych.
Po burzliwych dyskusjach 28.11.2020 r. Sejm ostatecznie uchwalił pakiet przepisów.
30.11.2020 r. ustawy nowelizujące zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2123

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2122

Omawiane ustawy nowelizujące od 2021 r. nakładają na firmy wiele nowych obowiązków i regulacji.