Reprezentacja przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi

W ramach oferowanych usług zapewniamy kompleksową obsługę Twojej firmy w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno – skarbowej, oraz postępowań podatkowych.

W ramach oferowanych usług zapewniamy kompleksową obsługę Twojej firmy w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno - skarbowej, oraz postępowań podatkowych w zakresie wszystkich podatków. Reprezentacja firmy przed urzędem skarbowym to nasza specjalność. Reprezentacja podatnika i dbałość o wszelkiego typu prawidłowości podatkowe są dla nas niezwykle istotne. Wciąż dokładamy wszelkich starań by reprezentacja przed organami podatkowymi była realizowana na najwyższym poziomie, oczywiście przez wykwalifikowanych ekspertów w ów dziedzinie.

Dysponujemy szeroko wykwalifikowaną kadrą ekspertów: radców prawnych, doradców podatkowych, w tym byłych pracowników organów skarbowych I i II instancji (urzędów skarbowych, izby administracji skarbowej), odpowiedzialnych za weryfikację podatników zarówno na etapie czynności sprawdzających, kontroli jak i postępowań podatkowych, świetnie zorientowanych w przepisach prawa materialnego i procesowego. Ponadto wykwalifikowana kadra ekspertów w zespole posiada doświadczonych praktyków w obszarze biznesowym.

Organy podatkowe dysponują szeregiem uprawnień w zakresie weryfikowania sposobu, w jaki podatnik realizuje ciążące na nim obowiązki podatkowe jednakże ustawodawca przewidział wiele narzędzi, z których może skorzystać przedsiębiorca będący podmiotem kontroli w zakresie prawidłowości rozliczania podatków.

Uprawnienia stron mają kluczowe znaczenie w odniesieniu do prawidłowości, transparentności i ochrony procesowej strony w rozstrzyganiu spraw, dlatego też kluczowym jest to, aby każdy podmiot, który był, jest lub w przyszłości będzie stroną czynności weryfikujących (czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych) miał świadomość o przysługujących mu uprawnieniach.

Jako cel stawiamy sobie uzyskanie najkorzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy w możliwie najkrótszym terminie przy efektywnym wykorzystaniu instrumentów prawnych i specjalistycznej wiedzy naszego zespołu.

Oferujemy takie usługi jak:

 • profesjonalna reprezentacja przedsiębiorcy przed organami skarbowymi na etapie czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych,
 • reprezentacja podatnika w sporach z organami podatkowymi, obronę klientów w sprawach karnych skarbowych, a także w sądach administracyjnych,
 • pełne wsparcie merytoryczne przy kompletowaniu odpowiednich dokumentów źródłowych,
 • analiza zagrożeń wynikających z dotychczas zebranego materiału dowodowego,
 • rekomendację dotyczącą strategii procesowej,
 • pisma procesowe,
 • przygotowywanie zastrzeżeń do protokołu z czynności sprawdzających/kontroli podatkowej,
 • zaskarżanie postanowień organów skarbowych,
 • wnioski o przeprowadzenie dowodów z określonych dokumentów, zeznań świadków,
 • odwołania od decyzji organów I instancji,
 • zaskarżanie postanowień i decyzji organów II instancji

Korzyści dla przedsiębiorcy:

 • profesjonalna obsługa na każdym etapie sprawy,
 • permanentne monitorowanie działań podejmowanych przez organ,
 • ograniczenie ryzyka dowolnej interpretacji stanu faktycznego przez organ,
 • obrona stanowiska przedsiębiorcy poprzez skuteczne wykorzystanie narzędzi prawnych,
 • wykazanie dobrej wiary przedsiębiorcy,
 • po stwierdzeniu przez organ podatkowy nieprawidłowości i uszczupleń w podatku działania procesowe zmierzające do zminimalizowania wysokości zobowiązania podatkowego określonego przez organ,
 • poprzez monitoring organu weryfikacja jego działań czy działa na podstawie i w granicach i prawa,
 • ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej członków zarządu i osób odpowiedzialnych za sprawy spółki,

Autor: Jolanta Nowicka

Manager ds. doradztwa podatkowego

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Imię i nazwisko: *
Stanowisko:
Firma: *
Uwagi/Pytania:
Skąd dowiedzieli się Państwo o PKF?: *


E-mail **:
Telefon **:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2002 , Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).
Stosownie do brzmienia art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (Dz.U z 2017,poz. 1907), wyrażam zgodę PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie na korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego telekomunikacyjnie z urządzenia końcowego (telefon).
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter od PKF Consult, zaakceptuj Regulamin. Udzielenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać przesyłając oświadczenie na adres mailowy: iod@pkfpolska.pl
* pola obowiązkowe do uzupełnienia
* telefon lub adres e-mail - wymagane jedno z dwóch pól
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności