Raportowanie informacji cenotwórczych w rozumieniu MAR 2015

W dniach 25 - 26 listopada 2015 w Sali Notowań warszawskiej GPW odbędzie się dwudniowa konferencja "Raportowanie informacji cenotwórczych w rozumieniu MAR". Patronat nad wydarzeniem objęła Komisja Nadzoru Finansowego, natomiast Partnerem SEG MAR jest PKF Consult. Jednym z uczestników konferencji będzie Mariusz Kuciński (partner w PKF Consult), który weźmie udział w panelu "Identyfikacja i obieg informacji poufnej w spółce".

Podczas konferencji zostanie podjęty temat wejścia w życie dyrektywy MAD oraz rozporządzenia MAR od lipca 2014. Skutkiem ich obowiązywania będzie całkowicie zmieniony system raportowania, któremu podlegać będą spółki notowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dyrektywa MAD określa ogólne definicje nadużyć, ustanawia normy minimalne dotyczące sankcji karnych oraz reguluje odpowiedzialność osób prawnych za nadużycia. Rozporządzenie MAR będzie obowiązywało bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich od dnia 3 lipca 2016 roku. Regulacja ta uszczegóławia postanowienia Dyrektywy MAD.

Spółki muszą zatem przygotować się do zmiany polityki raportowania - i zmiany te muszą nastąpić już w bardzo niedługim czasie - do połowy 2016 roku.

Podczas 6 debat (najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrażaniem MAR, nowe procedury wewnętrzne jako kluczowy czynnik minimalizacji ryzyka, raportowanie niefinansowych informacji cenotwórczych - OSR-2, identyfikacja i obieg informacji poufnej w spółce, nowe procedury dotyczące insiderów, ewolucja cenotwórczości w czasie) wskazane zostaną najważniejsze problemy dotyczące wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na GPW w nowym reżimie raportowania.

Konferencja skierowana jest do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.

Termin i miejsce:

25 - 26 listopada 2015 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Sala Notowań (ul. Książęca 4, II piętro)

Program konferencji:

DZIEŃ I - 25 LISTOPADA 2015 (ŚRODA)

10:30-11:00
Rejestracja uczestników i kawa powitalna
11:00-11:05 Otwarcie konferencji Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
11:05-12:35 Najważniejsze problemy i wyzwania związane z wdrażaniem MAR

 • Poziom ogólności definicji
 • Stan prac nad aktami wykonawczymi
 • Nowe ryzyka spółki i osób fizycznych

12:35-13:00 Przerwa kawowa
13:00-14:30 Nowe procedury wewnętrzne jako kluczowy czynnik minimalizacji ryzyka

 • Przygotowanie do funkcjonowania bez katalogu informacji poufnych
 • Zakres procedur niezbędnych dla właściwego raportowania
 • OSR-1 i możliwe sposoby jego wykorzystania
 • Pożądany zakres i tryb opracowywania ISR-1

Uczestnicy:
Mariusz Kuciński, Partner, PKF Consult

14:30-14:50 Przerwa kawowa
14:50-16:20 Raportowanie niefinansowych informacji cenotwórczych - OSR-2

 • Zakres informacji objętych OSR-2
 • Omówienie progów istotności poszczególnych rodzajów informacji
 • Dostosowanie OSR-2 do specyfiki biznesowej spółki

16:20-16:45 Lunch

DZIEŃ II - 26 LISTOPADA 2015 (CZWARTEK)

12:00-12:15 Rejestracja uczestników i kawa powitalna
12:15-12:20 Otwarcie konferencji
12:20-13:30 Identyfikacja i obieg informacji poufnej w spółce

 • W ramach spółki
 • W ramach grupy kapitałowej
 • W relacjach z podmiotem notowanym
 • W relacjach z podmiotem nienotowanym
 • W relacjach z doradcami

Uczestnicy:
Mariusz Kuciński, Partner, PKF Consult

13:30-13:50 Przerwa kawowa
13:50-14:20 Nowe procedury dotyczące insiderów

 • Zmienione definicje insiderów
 • Nowe obowiązki spółki i osób fizycznych
 • Transakcje insiderów pod nowymi regulacjami

14:20-15:30 Ewolucja cenotwórczości w czasie

 • Analiza przypadku negocjacji ważnej umowy
 • Analiza przypadku zmiany prezesa zarządu

15:30-16:00 Lunch

 

Więcej informacji na stronie organizatora

Pobierz pliki: