Rada Gospodarcza Kobiet ds. Przedsiębiorczości i Rozwoju 2018

W dniu 23 stycznia 2018 r. w siedzibie nowopowstałego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, na zaproszenie Pani Pełnomocnik Rządu RP ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, odbyło się Pierwsze Spotkanie Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2017, które otrzymały statuetki Ambasadora w dniu 17 listopada 2017. Udział w niniejszym wydarzeniu jako jedna z Ambasadorek wzięła Ewa Jakubczyk-Cały – Partner Zarządzający PKF Consult.

Rezultatem tego spotkania było utworzenie Rady Gospodarczej Kobiet ds. Przedsiębiorczości i Rozwoju. W skład Prezydium Rady – w zakresie organizacji i finansów przedsiębiorstw weszła Ewa Jakubczyk-Cały.

Aktualnie trwają konsultacje ze wszystkimi Paniami, w jaki sposób chciałyby włączyć się w budowanie zespołu doświadczonych ekspertów w różnych dziedzinach, którzy chcą współpracować ze sobą i chcą zrobić coś dobrego dla innych.

Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet jest wzorowana na Europejskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet i skupia Panie, które odnoszą sukcesy prowadząc swoje firmy i angażują się w pozabiznesową działalność społeczną. Organizacja promuje Panie, które prowadzą działalność w różnorodnych branżach na terenie całego kraju oraz zagranicą, ich firmy są różnej wielkości oraz posiadają różne doświadczenia zawodowe.