Przedsiębiorco podejmij działania restrukturyzacyjne, by uchronić firmę przed upadłością

Osoby zarządzające przedsiębiorstwem są  zobowiązane zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości, nie później niż w terminie trzydziestu dni od spełnienia przesłanek zgodnie z zasadą wskazaną w art. 21 ustawy prawo upadłościowe. 

Jeśli tego nie zrobią w terminie, mogą odpowiadać prywatnym majątkiem za szkody wierzycieli oraz zobowiązania podatkowe.

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzona została zasada, że jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z tego powodu, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po ustaniu wskazanego okresu, termin biegnie na nowo.