Proponowane w tarczy antykryzysowej 4.0 przedłużenie terminów w zakresie obowiązków dotyczących cen transferowych

W Sejmie aktualnie trwają prace nad Ustawą tzw. tarczą antykryzysową 4.0, która m.in. zakłada przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych w odniesieniu do cen transferowych.

W projekcie Ustawy zaproponowano przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (na formularzach TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:

a) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia
31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
b) o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020r. do 31 stycznia 2021 r.