Projekt zmiany w podatkach dochodowych na rok 2021 ogłoszony - cel główny to uszczelnienie systemu podatkowego

Resort finansów opublikował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Wspomniana nowelizacja ma wprowadzić szereg zmian w  podatkach dochodowych, które miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., których głównym celem jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego w Polsce.