Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

W dniu 22 marca 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt ustawy o fundacji rodzinnej przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów.

Projekt ten został poprzedzony przeprowadzeniem prekonsultacji z organizacjami przedsiębiorców, których efektem było powstanie we wrześniu 2019 roku tzw. Zielonej Księgi, zawierającej wnioski z konsultacji oraz analizę funkcjonowania fundacji rodzinnej poza granicami Polski.

W marcu br. w ramach prac legislacyjnych projekt ustawy skierowano do konsultacji publicznych oraz w dalszej kolejności do opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.