Podsumowanie XIX Dorocznej Konferencji Audytingu

W dniach 22-24.10.2018 w hotelu Warszawianka w Jachrance odbyła się XIX Doroczna Konferencja Audytingu, organizowana przez Polska Izbę Biegłych Rewidentów, której partnerem była firma PKF Consult. Tegoroczne hasło brzmiało „Firma audytorska dziś
i jutro”.

Tegoroczny kongres zgromadził ponad 200 audytorów, biegłych rewidentów, przedstawicieli organów nadzorczych, biznesu oraz świata akademickiego z całej Polski.

Konferencję otworzył Krzysztof Burnos, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, który wypowiedział się na temat małych i średnich firm audytorskich jako priorytetu polityki samorządowej w ostatnich latach oraz o rosnącej roli technologii w audycie
i biznesie.

Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów odczytała list Ministra Piotra Nowaka, Przewodniczącego KNA. Minister pochwalił
w nim samorząd, między innymi za wprowadzanie nowoczesnych metod, elektronizację niektórych czynności czy wsparcie biegłych we wdrażaniu MSB. Inni eksperci wypowiedzieli się na temat RODO, najnowszych standardów czy rozszerzonych uprawnień kontrolnych KNA, ale także o innowacyjnych narzędziach audytingu takich
jak blockchain i Big Data.

Z ramienia PKF Consult udział w konferencji wzięła Ewa Jakubczyk-Cały (Partner Zarządzający), Małgorzata Tadeusiak (Dyrektor Centrum Kontroli Jakości) oraz Teresa Fołta (Menadżer Zarządzający w Centrum Kontroli Jakości), które były prelegentkami sesji dotyczącej systemu kontroli jakości w firmach audytorskich. Głównym celem sesji było zbudowanie świadomości, że system kontroli jakości w firmie audytorskiej
to nie tylko dokumenty, ale także ważny element strategii, dzięki któremu firma rozwija
się prawidłowo. W konferencji wzięli udział również Partnerzy PKF Consult Mirosława Cienkowska, Mariusz Kuciński oraz Marta Komorowska.