Podsumowanie wydarzenia: XVIII Doroczna Konferencja AudytinguW dniach 16-18 października odbyła się XVIII Doroczna Konferencja Audytingu organizowana przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w Hotelu Narvil w Serocku. Hasłem przewodnim konferencji było Bezpieczeństwo i odpowiedzialność biegłego rewidenta. 

Do przedstawienia swojego stanowiska i udziału w planowanych sesjach plenarnych zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska biegłych rewidentów, świata biznesu oraz wybitni ekonomiści.

Z ramienia PKF Consult udział w konferencji wzięła Ewa Jakubczyk-Cały (Partner Zarządzający, Biegły Rewident), która poprowadziła jedną sesję plenarną pt. "Odpowiedzialność biegłego rewidenta i firm audytorskich – jak asekurować ryzyko?".

Uczestnicy tej debaty prowadzonej w drugim dniu Dorocznej Konferencji Audytingu zastanawiali się jak w obecnych warunkach zabezpieczyć się przed tym ryzykiem.

Wstęp do dyskusji stanowiła prezentacja, w której wymieniony został długi katalog kar przewidzianych dla biegłych rewidentów w nowej ustawie. Jak mówili paneliści, mimo iż znają oni te przepisy, to zgromadzenie ich w krótkim przekazie zrobiło na nich wrażenie.

Ewa Jakubczyk-Cały ironizowała, że ta liczba kar i ich wysokość świadczy o znaczeniu biegłych rewidentów. – Musimy być ważnym elementem gospodarki, skoro aż tak trzeba nas dyscyplinować – mówiła. – A może to jest wyraz braku zaufania do naszego zawodu – zastanawiała się. I zwróciła uwagę, że zgodnie z prawem biegły rewident ma obowiązek działać w interesie społecznym, ale formalnie nie został uznany za zawód zaufania publicznego. Ale jak podkreślała, środowisko samo określiło swoją misję, jako dbałość o wiarygodność informacji finansowej i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, i konsekwentnie ją realizuje.

Cała relacja z debaty dostępna na www.dka.pibr.org.pl.