Podsumowanie warsztatu: Dokumentacja w zakresie cen transferowych. Nowe wytyczne

W dniach 6-7 grudnia 2017 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyły się warsztaty organizowane przez MM Conferences pt. „Dokumentacja w zakresie cen transferowych. Nowe wytyczne”. W wydarzeniu wzięło udział grono ekspertów z firm doradczych z zakresu cen transferowych. W trakcie warsztatu poruszone zostały problematyczne kwestie dotyczące dokumentacji cen transferowych takie jak: grupowanie transakcji, analiza porównawcza, łańcuch wartości dodanej, czy wypełnianie CIT-TP.

Z ramienia PKF Consult udział w wydarzeniu wzięła Katarzyna Zakrzewska (Menedżer ds. Cen Transferowych), która przedstawiła prezentację na temat „Obowiązek przedstawiania danych finansowych dotyczących transakcji (zdarzeń) odrębnie dla każdego rodzaju działalności – praktyczne problemy”.

W swoim wystąpieniu Katarzyna zwracała szczególną uwagę na różne wyroki sądów w zakresie grupowania transakcji oraz po zmianie przepisów w 2017 r. na wątpliwości dotyczące zastosowania sformułowania ,,jednego rodzaju” zarówno do transakcji jak i innych zdarzeń.  

Prezentacja zakończyła wspólnym rozwiązaniem zadania związanego z grupowaniem transakcji, określaniem liczby dokumentacji oraz analiz benchmarkingowych.

W organizowanych warsztatach wzięli udział liczni przedstawiciele Grup Kapitałowych.