Podsumowanie - PKF Nordic Baltics Cluster

Dnia 6 września w Gdańsku odbyło się spotkanie członków PKF Nordic Baltics Cluster, w którym udział wzięli partnerzy PKF z krajów nadbałtyckich: Polski, Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji, Łotwy i Estonii. Nasz kraj reprezentowali: Mariusz Kuciński Partner PKF Consult, Biegły rewident) oraz Wojciech Adrianowski (Dyrektor Oddziału Gdańsk, Biegły rewident).

Uczestnicy spotkania mieli okazję przyjrzeć się bliżej umocnieniu pozycji klastra na rynku, promując efektywne narzędzie „dataanalytics" i planując oddelegowanie między krajami w swojej organizacji.

Kraje Nordic Baltic stanowią atrakcyjną opcję biznesową w Europie Północnej dzięki najnowocześniejszej technologii, wysoko rozwiniętej gospodarce cyfrowej, wysokiej sile nabywczej i oczywiści specyficznemu nordyckiemu „sovoir-vivre”

Członkowie klastra nordycko-bałtyckiego PKF koncentrują się na współpracy w takich kwestiach, jak obsługa firm w całym regionie, stając się doradcą numer jeden w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Wydarzenie okazało się wielkim sukcesem, które dało nam możliwości nawiązania wielu kontaktów biznesowych.