Podsumowanie Konferencji PPK - Warszawa

Dnia 11 grudnia br. w Budynku Giełdy Papierów Wartościowych Warszawie odbyło się ostatnie szóste spotkanie na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Konferencję zorganizowała Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz dziennik „Rzeczpospolita”. PKF został jej partnerem merytorycznym.

Celem spotkania było przybliżenie nowego zagadnienia jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe. Eksperci opowiedzieli o procesie wdrażania PPK, funkcjonowaniu i zasadach ich tworzenia. Udzielili odpowiedzi na pytanie w jaki sposób wybrać instytucję zarządzającą, jak rozstrzygać kwestie prawne i podatkowe, związane z uruchomieniem i działaniem PPK. Prelegentem z ramienia PKF był Paweł Sobkiewicz (Ekspert ds. rynków kapitałowych), który opowiedział na temat kwestii podatkowych, HR i księgowych dotyczących PPK.

Dodatkowo na stoisku wpierali nas eksperci PKF: Agnieszka Pytka, Marzena Filipowicz oraz Paweł Jaczewski.

Dziękujemy wszystkim obecnym za udział w cyklu Konferencji.