Podsumowanie konferencji organizowanej przez Komisję Nadzoru Audytowego

W dniu 11.10. br w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się konferencja pt. Sprawozdawczość finansowa firm- wzrost wiarygodności dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego” organizowana przez Komisję Nadzoru Audytowego. Na wydarzeniu omówiono między innymi kluczowe znaczenie sprawozdawczości finansowej dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz rolę komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, instytucjach publicznych i firmach audytorskich w zapewnieniu jej rzetelności i wiarygodności.

Prezes firmy PKF Consult, pani Ewa Jakubczyk-Cały była prelegentem w części, która dotyczyła jakości badań sprawozdań finansowych i znaczenia wiarygodnej informacji dla obrotu gospodarczego.

Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów na temat nowej ustawy o biegłych rewidentach z dnia 11 maja 2017 r. i doświadczeń wynikających ze stosowania tego przepisu a także rozporządzenia UE nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.