Plany na kolejne ulgi dla MŚP

Dnia 18 czerwca bieżącego roku Ministerstwo Finansów przedstawiło do prekonsultacji projekt ustawy zawierający kolejny pakiet ulg dla biznesu. W tym projekcie ustaw zaprezentowano propozycje dotyczące alternatywnego systemu opodatkowania, ułatwienia dla Podatkowych Grup Kapitałowych, jak również ulgi IPO oraz ulgi konsolidacyjnej.

Alternatywny system opodatkowania

Przepisy regulujące ryczałt od dochodów weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., wprowadzając nowy reżim opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych poprzez związanie dochodu do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania CIT, potocznie zwany „podatkiem estońskim”.

Ryczał od dochodów spółek kapitałowych według Ministerstwa spotkał się ze sporym zainteresowaniem, dlatego zaproponowano kolejne rozwiązania ukierunkowane na dalszy rozwój tego alternatywnego systemu opodatkowania. Z naszej obserwacji wynika jednak, że warunki skorzystania były na tyle restrykcyjne, że wiele zainteresowanych podmiotów skorzystać nie mogła.

Celem przepisów w zakresie ryczałtu od dochodów jest nadal wspieranie przedsiębiorców o słabszej pozycji konkurencyjnej i wyrównywanie ich szans na rynku. W związku z tym przyjęto rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do wyboru tego systemu, a także złagodzenie niezbędnych do spełnienia warunków pozwalających na wybór tej formy i dalsze jej stosowanie.

Rozwiązania w tym zakresie są adresowane do podatników podatku dochodowego od osób prawnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw o prostej strukturze udziałowej, prowadzących rzeczywistą  działalność gospodarczą i zamierzających realizować proinwestycyjną strategię rozwoju.