Alternatywny system opodatkowania

Przepisy regulujące ryczałt od dochodów weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., wprowadzając nowy reżim opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych poprzez związanie dochodu do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania CIT, potocznie zwany „podatkiem estońskim”.

Ryczał od dochodów spółek kapitałowych według Ministerstwa spotkał się ze sporym zainteresowaniem, dlatego zaproponowano kolejne rozwiązania ukierunkowane na dalszy rozwój tego alternatywnego systemu opodatkowania. Z naszej obserwacji wynika jednak, że warunki skorzystania były na tyle restrykcyjne, że wiele zainteresowanych podmiotów skorzystać nie mogła.

Celem przepisów w zakresie ryczałtu od dochodów jest nadal wspieranie przedsiębiorców o słabszej pozycji konkurencyjnej i wyrównywanie ich szans na rynku. W związku z tym przyjęto rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do wyboru tego systemu, a także złagodzenie niezbędnych do spełnienia warunków pozwalających na wybór tej formy i dalsze jej stosowanie.

Rozwiązania w tym zakresie są adresowane do podatników podatku dochodowego od osób prawnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw o prostej strukturze udziałowej, prowadzących rzeczywistą  działalność gospodarczą i zamierzających realizować proinwestycyjną strategię rozwoju.

Pliki do pobrania

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.