PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski

Agnieszka Chamera

Partner Zarządzający PKF Tax&Legal, Doradca Podatkowy nr 10220

Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy. Z PKF związana od 1999 roku. Posiada szerokie doświadczenie m.in. w zakresie optymalizacji podatkowych oraz obsługi prawnej i podatkowej procesów połączeń, podziałów i przekształceń spółek, jak również sporządzaniu analiz due diligence i dokumentacji cen transferowych. Wykładowca w dziedzinie prawa i podatków z zakresu k.s.h. i ustaw podatkowych oraz na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów organizowanych przez PKF Consult. 


e-mail: agnieszka.chamera@pkfpolska.pl

Dariusz Orczykowski

Komplementariusz, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w Regionie Zachód

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym, w szczególności w zakresie obsługi procesów restrukturyzacyjnych, zmian własnościowych spółek kapitałowych, prowadzenia audytów due diligence. Wykładowca w dziedzinie prawa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie oraz szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów.


e-mail: dariusz.orczykowski@pkfpolska.pl

Rafał Barycki

Komplementariusz, Biegły Rewident nr 10744

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Z PKF Consult związany od 2000 roku. Dyrektor Oddziału we Wrocławiu PKF Consult. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie w zakresie przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe. Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Wykładowca z zakresu MSR/MSSF, rewizji finansowej i rachunkowości. 

e-mail: rafal.barycki@pkfpolska.pl

Marek Wojciechowski

Komplementariusz, Biegły Rewident nr 10984

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studium podyplomowego Inwestycje Kapitałowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegły rewident. Związany z PKF Consult od 1999 roku. Dyrektor Oddziału w Poznaniu PKF Consult. Specjalizuje się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształcaniu sprawozdań finansowych na międzynarodowe standardy rachunkowości, wycenach przedsiębiorstw oraz doradztwie w zakresie sporządzania części ekonomicznej prospektów emisyjnych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości. Biegle posługuje się językiem angielskim.  

                               e-mail: marek.wojciechowski@pkfpolska.pl