PKF patronem merytorycznym Gali The Best Annual Report 2014

15 października w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Instytut Rachunkowości i Podatków organizuje X edycję konkursu "The Best Annual Report 2014" - czyli najlepszy raport roczny wg MSSF/MSR. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest PKF Consult.

Konkurs adresowany jest do wszystkich spółek przygotowujących skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR. Do chwili obecnej Kapituła Konkursu zweryfikowała ponad 200 raportów rocznych spółek publicznych, z czego najliczniej reprezentowany był WIG20 (80%), następnie WIG40 i WIG80 na poziomie 50%. Wśród uczestników konkursu znajdują się również spółki zagraniczne oraz liczne grono spółek skarbu państwa.

Świadczy to o tradycji brania udziału w konkursie, jego randze oraz, że na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń rynku kapitałowego. Niekwestionowane walory edukacyjne tego przedsięwzięcia potwierdza stały wzrost jakości raportów rocznych.

Warto przypomnieć, że konkurs jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, lecz inicjatywą służąca środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Do współpracy w przygotowaniu kolejnej edycji zaproszeni zostali m.in.: MSP, KNF, GPW S.A. w Warszawie, KDPW, ZBP, SEG, PIU, IDM, ZMiD, SII, KIG, IZFiA, a także firmy audytorskie i konsultingowe, kancelarie prawne i agencje reklamowe, które będą stanowiły zaplecze merytoryczne tego przedsięwzięcia.

Termin i miejsce:

15 października 2015 r. o godz. 18:00
Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie, ul. Książęca 4

Program Gali:

18.00 – 18.20 Powitanie gości

- wystąpienie panimałgorzaty gula, prezesa zarządu instytutu rachunkowości i podatków
- przemówienie przedstawiciela zarządu gpWwWarszawie S.A.
- przemówienie pana Krzysztofa Burnosa – prezesa Krajowej rady Biegłych rewidentów

18.20 – 19.40 Ogłoszenie wyników

- wręczenie wyróżnień w 4 kategoriach: wartość użytkowa raportu rocznego, zastosowaniemSSF/mSr, sprawozdanie z działalności i raport roczny w internecie
- wręczenie nagród głównych dla banków i instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw
- wręczenie nagród specjalnych
- ogłoszenie wyników konkursu „the Best Annual report 2014 dla spółek z rynku new connect”

19.40 – 20.00 Recital solistów grupy wokalnej Partita, Ludmiły Zamojskiej i Andrzeja Frajndta

20.00 Bankiet przygotowany przez „Restaurację Przy Książęcej”

Prowadzenie: redaktor Sławomir Siezieniewski

Więcej informacji

Organizator konkursu: