19 marca 2015 r. w Łódzkiej Fabryce Grohmana odbędzie się druga edycja Speed Business Mixer. Wydarzenie przyciąga przedstawicieli wielu branż, a uczestnikami są inwestorzy, firmy Członkowskie Izb Partnerskich i Partnerzy ŁSSE S.A. w tym od 27 sierpnia ubiegłego roku, również PKF.

Podczas wydarzenia każdy uczestnik weźmie udział w serii bezpośrednich spotkań wraz z innymi przedsiębiorcami przy okrągłych stolikach. Jest to idealna szansa, aby zaprezentować firmę, wymienić się wizytówkami, zawrzeć nowe kontakty oraz opowiedzieć zarówno o poszukiwanych, jak i dostarczanych usługach.

W ubiegłorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 200 firm w sesji bezpośrednich spotkań przy okrągłym stole. Na części networkingowej obecnych było 350 osób - przedstawicieli władz miejskich i wojewódzkich, banków i funduszy inwestycyjnych, nowych technologii, e-commerce, logistyki, BPO, budowlanej oraz koncernów produkcyjnych.

Więcej informacji

Formularz zgłoszeniowy