PKF Nordics Baltics Cluster Meeting

Dnia 31 sierpnia 2018 roku w Rydze odbyło się spotkanie PKF Nordics Baltics Cluster Meeting. Udział w nim wzięli partnerzy PKF z krajów nadbałtyckich, tj. Polski, Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji, Łotwy i Estonii. Swoją obecnością członków spotkania zaszczycił John Sim – Global CEO PKF International. PKF Polska reprezentował Wojciech Adrianowski.

Każdy z przedstawicieli przygotował prezentację na temat działalności PKF w poszczególnych krajach. W trakcie spotkania omówiono m.in. stan wdrożeń regulacji RODO w Niemczech.

Spotkanie zostało zwieńczone uroczystym obiadem w restauracji St. Petrus w Rydze, gdzie wszyscy uczestnicy mieli okazje do rozmów.