PKF doradzi przy prywatyzacji Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach

Po wygraniu przetargu, dnia 10 maja 2010 roku Konsorcjum w składzie: PKF Consult Sp. z o.o., PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o., Dom Maklerski AmerBrokers S.A. podpisało ze Skarbem Państwa umowę, której przedmiotem jest sporządzenie analiz przedprywatyzacyjnych i prospektu emisyjnego w procesie prywatyzacji Spółki Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach.

Skarb Państwa, który posiada prawie 60 proc. akcji tej spółki, odsprzeda je osobom i firmom handlującym na rynku w Broniszach. Jest to pierwsza tego typu prywatyzacja. Zgodnie z deklaracjami resortu skarbu, podobna droga czeka 10 pozostałych rolno-spożywczych rynków hurtowych, w których udziały posiada Skarb Państwa.