PKF doradzi przy prywatyzacji Spółki Polskie Koleje Linowe S.A.

Po wygraniu przetargu, dnia 14 czerwca 2010 roku Konsorcjum w składzie: PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. i PKF Consult Sp. z o.o., podpisało umowę z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., której przedmiotem jest sporządzenie analiz przedprywatyzacyjnych i doradztwo w procesie prywatyzacji Spółki Polskie Koleje Linowe S.A.

Polskie Koleje Linowe S.A. są największym przedsiębiorstwem działającym w polskim sektorze kolei linowych. Spółka jest właścicielem najbardziej znanych kolejek linowych w Polsce – na Kasprowy Wierch i Gubałówkę. Ponadto jest operatorem kolejek krzesełkowych i orczyków, a także zjeżdżalni grawitacyjnej na Gubałówce. To co jeszcze odróżnia PKL, to rozproszenie obsługiwanych kolei w pięciu różnych lokalizacjach na terenie dwóch województw. Pozostałe działające w Polsce podmioty obsługujące koleje linowe, nawet jeżeli posiadają więcej niż jedną kolejkę, to najczęściej tworzą jeden kompleks narciarski w obrębie jednej góry.