PKF Consult otrzymała certyfikat "Przejrzysta Firma"

PKF Consult otrzymała certyfikat „Przejrzysta Firma” nadawany za publikację sprawozdań finansowych.