PKF Consult nr 2 pod względem liczby badanych spółek giełdowych

W rankingu firm audytorskich dziennika „Parkiet” (24.02.2011) pod względem liczby badanych spółek giełdowych Grupa PKF Consult zajęła 2 miejsce. W roku w którym firmy doradcze odczuły skutki kryzysu finansowego PKF utrzymał eksponowaną pozycję.