PKF Consult Autoryzowany Doradca NewConnect - podsumowanie debiutu Notoria Serwis S.A.

Notoria Serwis S.A. w drodze nowej emisji 499.999 akcji serii C z ceną emisyjną 3,68 PLN, z oferty prywatnej pozyskała 1.839.996 PLN.

Kurs otwarcia akcji Notoria Serwis S.A. wyniósł 4,93 PLN, co oznacza wzrost o 33,97% do kursu odniesienia, który został wyznaczony na poziomie ceny emisyjnej.

Na koniec dnia notowań, kurs zamknął się na poziomie 4,33 PLN za walor, co oznacza wzrost o 17,66% w stosunku do kursu odniesienia.
Tego dnia Notoria Serwis S.A. znalazła się w pierwszej trójce Spółek o najwyższych obrotach na rynku NewConnect.


Podsumowując debiut należy zwrócić uwagę na właściwe ustalenie ceny emisyjnej za akcję co potwierdził kurs z dnia debiutu. Oznacza on, iż Emitent pozyskał kapitał blisko maksymalnego poziomu jaki można było uzyskać z rynku. Jednocześnie poziom ceny z dnia debiutu pozwolił inwestorom z oferty prywatnej (private placement), którzy zdecydowali się na sprzedaż akcji tego dnia zrealizować godziwy zysk. Cena emisyjna została ustalona w oparciu o wycenę Spółki Notoria Serwis S.A. sporządzoną przez PKF Consult Sp. z o.o.

Podsumowanie debiutu na NewConnect znajduje się w tym miejscu.

Więcej informacji: www.notoria.pl

Do pobrania:
Dokument informacyjny Notoria Serwis (Pobierz: Plik PDF lub Plik ZIP)