PKF BPO Sadowska-Malczewska

Grażyna Sadowska-Malczewska

Partner Zarządzający, Associate Partner ds. Outsourcingu 

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Studiowała również na Uniwersytecie Lizbońskim – Universidade Nova de Lisboa. Od 2003r. związana ze Spółką PKF Consult. Posiada państwowe uprawnienia usługowego prowadzenia ksiąg oraz zdane egzaminy państwowe w postępowaniu na biegłego rewidenta z zakresu rachunkowości, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i prawa podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie z obszaru rachunkowości, rachunkowości zarządczej, podatków, kontrolingu, organizacji czasu pracy i HR. Wielokrotnie uczestniczyła w optymalizacji procesów biznesowych oraz we wdrażaniu nowych systemów finansowo-księgowych oraz innych systemów informatycznych. Obecnie w PKF BPO Sadowska-Malczewska zajmuje stanowisko Dyrektora Generalnego.


e-mail: grazyna.malczewska@pkfpolska.pl

Marzena Filipowicz

Prokurent, Associate Partner ds. Outsourcingu 

Absolwentka Warszawskiej Szkoły Biznesu przy PAN oraz studium podyplomowego Rachunkowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada państwowe uprawnienia usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Związana z Grupą Kapitałową PKF Consult od 2000 roku. W okresie od 2010r. do 04.2016r. Główny Księgowy Spółki PKF Consult. Posiada wieloletnie doświadczenie z obszaru rachunkowości, kadr, płac i HR, rachunkowości zarządczej i kontrolingu oraz podatków. Wielokrotnie uczestniczyła w optymalizacji procesów biznesowych w Spółce oraz we wdrażaniu nowych systemów finansowo-księgowych oraz innych systemów informatycznych.


e-mail: marzena.filipowicz@pkfpolska.pl

Anna Stankiewicz

Prokurent, Associate Partner ds. Outsourcingu 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada zdane egzaminy państwowe w postępowaniu na biegłego rewidenta z zakresu rachunkowości, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i prawa podatkowego. Doświadczenie z zakresu rachunkowości zdobyła w trakcie 8-letniej pracy w dziale audytu ogólnego w firmie EY. Ma duże doświadczenie w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości i MSR jak również we wdrażaniu i prowadzeniu innych projektów z zakresu rachunkowości.


e-mail: anna.stankiewicz@pkfpolska.pl

Joanna Brzezińska

Prokurent, Associate Partner ds. Outsourcingu 

 

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego. Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie finansów. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pracownik PKF BPO Sadowska-Malczewska od 2008 r. Posiada wieloletnie doświadczenie z obszaru rachunkowości, w tym według MSSF, kadr, płac i HR oraz podatków. Prowadziła oraz nadzorowała wiele projektów w zakresie usług księgowych i podatkowych dla firm polskich i z udziałem kapitału zagranicznego z różnych branż. Kieruje także projektami dotyczącymi nadzoru podatkowego na podstawie zapisów z ksiąg rachunkowych prowadzonych samodzielnie przez klientów i raportowaniem na GPW.

 

                               e-mail: joanna.brzezinska@pkfpolska.pl

 

Ewa Sąsiadek

Prokurent, Associate Partner ds. Outsourcingu 

Koordynator wielu projektów księgowych m.in. z branży hotelarskiej, gastronomicznej, budowlanej, medycznej, transportowej. Ekspert z doświadczeniem m.in. przy wdrażaniu nowych systemów finansowo-księgowych, tworzeniu raportowania wewnętrznego w podmiotach gospodarczych.


e-mail: ewa.sasiadek@pkfpolska.pl

Karolina Gołębiewska

Prokurent, Associate Partner ds. Outsourcingu 

Absolwentka SGGW w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta. Posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości, kontrolingu i rachunkowości zarządczej. Ponadto posiada praktyczną wiedzę z zakresu wdrażania systemów wspierających działalność departamentów finansowo-księgowych, tworzenia ładu korporacyjnego procedur w organizacjach oraz usprawniania procesów biznesowych. Od 6 lat związana z PKF Consult, w pierwszych latach jako Manager ds. kontrolingu i organizacji w PKF Consult, obecnie w PKF BPO Sadowska-Malczewska jako Dyrektor Biura Zarządu i Rozwoju Usług. Jeden z liderów wdrożenia platformy procesowej opartej na technologii IBPM BPM.


e-mail: karolina.golebiewska@pkfpolska.pl

Brygida Pawlak

Prokurent, Associate Partner ds. Outsourcingu 

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Prawa Podatkowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, a także dyplomowana specjalistka zintegrowanych systemów informatycznych SAP ERP. Przez 10 lat pracowała jako Dyrektor Finansowo-Administracyjny oraz Prokurent w spółce należącej do amerykańskiego koncernu z branży FMCG. W listopadzie 2020 roku objęła stanowisko Dyrektora ds. Kontrolingu i Wdrożeń Systemów w PKF BPO Sadowska-Malczewska.

e-mail: brygida.pawlak@pkfpolska.pl