"...W dniu dzisiejszym, w siedzibie PKF Capital Sp. z o. o. w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników procesu oceny wiarygodności kredytowej dla funduszy poręczeniowych. Proces oceny został przeprowadzony przez konsorcjum BCRA Credit Rating Agency AD z siedzibą w Sofii i PKF Capital Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Cały projekt był przeprowadzony na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego pn. „Wspieranie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”...."

Cały artykuł jest dostępny na stronie internetowej grupaporeczeniowa.pl