Podsumowanie ekspertów konferencji „Start-up z przyszłością” realizowanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów (obecnie PIBR) w ramach IV edycji konferencji „Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu”. Podsumowanie zostało opublikowane 20 maja 2015 r. na łamach dziennika "Rzeczpospolita".

Małe szanse powodzenia start-upów

Twórcy start-upów popełniają wiele błędów, których mogliby uniknąć. Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Józef Król podkreśla, że nawet 90 proc. start-upów nigdy nie zacznie przynosić zysków. Ambitnym pomysłom często na przeszkodzie staje brak doświadczenia biznesowego ich twórców, słabe umiejętności prezentacji i sprzedaży innowacyjnych idei. Dokucza też brak kapitału.

Najczęstsze błędy początkujących

Zdaniem Ewy Jakubczyk-Cały, prezes PKF Consult, twórcy start-upów w Polsce popełniają liczne błędy. Wymienia m. in. niską jakość wizji biznesowej, strategii i planowania, niedopracowanie planu sprzedaży, niedoszacowanie zapotrzebowania na środki, bagatelizowanie procesów zarządzania.

Start-upy mają przewagi konkurencyjne, takie jak nowa kultura organizacyjna czy silna, lojalna i pełna pasji kadra zarządzająca. Przy pozyskiwaniu kapitału najważniejsze jest jednak wzbudzenie zaufania. Jeśli inwestor zaufa pomysłowi i ludziom, którzy go stworzyli, będzie w stanie zaoferować kapitał po niższej cenie i wziąć na siebie większe ryzyko inwestycji - uważa prezes PKF Consult.

Pieniądze to nie wszystko

Przykład Zortraksu pokazuje, że raczkujący biznes może dostać odpowiednie finansowanie. Twórcy mogą szukać kapitału np. w inkubatorach przedsiębiorczości, u inwestorów finansowych, aniołów biznesu i funduszach venture capital. Co więcej, nie muszą się ograniczać do szukania kapitału wyłącznie w Polsce. Warto, żeby pozyskując nowe środki, wymagali od nowych inwestorów czegoś więcej niż tylko kapitał. Dziś znacznie trudniej zdobyć pierwsze kontrakty i umowy niż pieniądze - podkreśla Tomasz Czapliński - prezes SpeedUp Group, funduszu inwestującego w start-upy.