Pamiętaj, aby zgłosić umowę o dzieło do ZUS

Od nowego roku obowiązują przepisy Tarczy antykryzysowej, które wprowadziły obowiązek zgłaszania do ZUS informacji o zawartych umowach o dzieło. Obowiązek zawiadomienia ZUS dotyczy każdego płatnika składek oraz osoby fizycznej, która zleci wykonanie dzieła innej osobie.

Jednostka organizacyjna, o ile nie posiada statusu płatnika składek (np. stowarzyszenie lub spółka osobowa), nie ma obowiązku informowania ZUS o zawarciu umowy. 

Zgłoszeniu nie podlega zawarcie umowy, która jest wykonywana na rzecz podmiotu, z którym wykonawca pozostaje w stosunku pracy, jak również umowy o dzieło zawartej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, o ile umowa wykonywana jest w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a wykonawca złożył odpowiednie oświadczenie.