Ostatnia chwila na złożenie TPR

16.01.2024

Alert autorstwa eksperta PKF (Michał Lipski - Menedżer ds. cen transferowych).

Wraz z końcem bieżącego miesiąca upływa termin do złożenia informacji o cenach transferowych za rok podatkowy 2022. Zgodnie z informacjami zawartymi w naszym ostatnim wpisie, termin ten został wydłużony o dwa miesiące tj. do 31.01.2024 r. Warto wskazać, że po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy termin raportowania cen transferowych przypada po upływie ponad 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego przez podmioty powiązane. Ta nietypowa sytuacja wynika jednak w głównej mierze z pewnej także nietypowej okoliczności, tj. bardzo późnej w stosunku do pierwotnego terminu, publikacji nowych wersji formularzy TPR przez Ministerstwo Finansów.

Mając na uwadze zgłaszane przez podatników pytania i wątpliwości oraz dążąc do zachowania jednolitości raportowanych danych, w międzyczasie (22 grudnia) Ministerstwo Finansów wydało czwartą wersję Informatora TPR, w ramach którego uwzględniono nowe zagadnienia, a kolejność pytań i odpowiedzi ułożono zgodnie ze strukturą formularza.

Zważywszy na termin publikacji ww. Informatora TPR i przypadający okres świąteczno-noworoczny, można pokusić się o stwierdzenie, iż podatnicy realnie otrzymali jedynie miesiąc na wypełnienie swoich formularzy zgodnie z zaleceniami MF. Połowa tego okresu już upłynęła, a pozostały czas kurczy się w zauważalnym tempie.

Warto mieć też na względzie fakt, że w związku z inkorporacją do swojej struktury treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, które do tej pory stanowiło oddzielny element sprawozdawczy, zmieniły się też zasady podpisu formularza TPR. Obecnie formularz podpisywany jest przez kierownika jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, co w praktyce oznacza nałożenie tego obowiązku na organ zarządczy danego podmiotu. W przypadku organów wieloosobowych, koniecznym jest wyznaczenie do tej czynności konkretnego członka. Wskazać też należy, że przepisy uznają niedopuszczalnym podpisywanie owego formularza przez pełnomocnika (z wyjątkiem radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta). Jednocześnie ze względów technicznych, kierownik jednostki musi przez podpisaniem i złożeniem formularza posiadać aktywne pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych (formularz UPL-1). Konkludując, członek zarządu, nawet jednoosobowego, musi być właściwie umocowany do tej czynności – posiadać aktywne pełnomocnictwo UPL-1. Praktyka wskazuje, że na wpisanie pełnomocnictwa UPL-1 do systemu, które pozwala skutecznie złożyć TPR, oczekuje się zwykle około tygodnia.

Biorąc powyższe pod uwagę, rekomendujmy niezwłoczne podjęcie działań i efektywne wykorzystanie ostatnich dwóch tygodni w tym zakresie. W przypadku powstania jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w ramach dopełniania tego obowiązku sprawozdawczego, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Skontaktuj się z nami
Michał Lipski
Michał Lipski
Menedżer ds. cen transferowych
Może Cię zainteresować

PKF News

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili.

Wypełnienie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej. Administratorem danych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej

Dziękujemy za zaufanie! Twój adres został zapisany w naszej bazie danych.