Wypowiedź autorstwa eksperta PKF (Ewa Jakubczyk-Cały - Partner Zarządzający), został opublikowany na łamach dziennika "Rzeczpospolita"

Uchwalenie zmiany ustawy o biegłych rewidentach w maju 2017 roku oraz innych regulacji towarzyszących było wielkim wyzwaniem dla firm audytorskich.

Cel regulacji ukierunkowany na zwiększenie jakości informacji finansowej odbieram jako słuszny. Jednak czas wdrożenia zmian określony ustawą był zbyt krótki; dostosowanie związane było z nakładami inwestycyjnymi, wymagało zwiększenia biurokracji. Skutkiem był wzrost kosztów w czasie, gdy nie następował jeszcze wzrost cen za usługi. Odczuwalny jest jednak trend wzrostu tych wynagrodzeń. Zmiany w zakresie odpowiedzialności i sankcyjności zawodu biegłego rewidenta  spowodowały istotne zmniejszenie ilości biegłych rewidentów wykonujących zawód i ilości firm audytorskich. Z kolei najistotniejsze zmiany objęte projektem nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach dotyczą: utworzenia Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego i przejęcia docelowo całkowicie zadań dotychczas powierzonych samorządowi PIBR w obszarze nadzoru nad firmami audytorskimi i kontroli nad nimi, likwidacji organu PIBR – Krajowej Komisji Nadzoru, zmniejszenia liczebności członków pozostałych organów samorządu
i zwiększenia opłat za nadzór i rejestrację. Można się obawiać, że wprowadzenie tych projektów spowoduje, że konkurencyjność ryku audytorskiego nie będzie rosnąć, lecz spadać. Dopływ osób
do wykonywania zawodu obniży się, sądy zostaną obciążone sprawami przeciwko firmom audytorskim. Nie zauważono w projekcie ustawy nakładów na szkolenia sędziów z zakresu rewizji finansowej, o której prawidłowości mają orzekać. Dopływ środków do samorządu będzie tak mały,
że zubożenie zwiększy skalę jego marginalizacji. Zwiększenie obciążeń firm audytorskich będzie tak duże, że bez przeniesienia kosztów na klienta zawód będzie nieopłacalny dla wysoko kwalifikowanej kadry fachowców.

 ...

Opinia opublikowana w "Rzeczpospolitej" znajduje się poniżej.

Pliki do pobrania