Obligacje korporacyjne jako źródło kapitału i inwestycje - aspekty finansowe, podatkowe i rachunkowe

PKF jest partnerem merytorycznym warsztatu poświęconego finansowym i podatkowym aspektom związanym z emisją, inwestowaniem i obrotem obligacjami. Badania przeprowadzone przez PKF dotyczące notowanych na Catalyst obligacji korporacyjnych wskazują w wielu przypadkach na znaczny przerost oprocentowania tych papierów w stosunku do ryzyka.
 
Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną wyniki analizy „Ocena ryzyka kredytowego vs koszt obsługi obligacji notowanych na rynku Catalist”.
 
PKF będzie reprezentowany przez trzech ekspertów: Ewę Jakubczyk - Cały (Prezes Zarządu PKF Consult), Agnieszkę Chamerę (Prezes Zarządu PKF Tax) i Pawła Goźlińskiego (Wiceprezes Zarządu PKF Capital). Szczegóły dotyczące całego programu i tematów, jakie przedstawią eksperci PKF są dostępne do pobrania tu: PROGRAM.
 
Korzyści z udziału w warsztacie dla emitenta:
 • optymalizacja/ zmniejszenie kosztu długu
 • wiarygodność informacji o ryzykach kredytowych
 • właściwa polityka relacji inwestorskich
 • zwiększona dostępność inwestorów
 • zwiększenie płynności papierów wartościowych;
   
Warsztat odbędzie się 19 marca 2013 r.  w Warszawie, w siedzibie Gazety Giełdy Parkiet przy ulicy Prostej 51.
 
Liczba miejsc ograniczona.
Rejestracji dokonać można poprzez wypełnienie formularzu on-line dostępnego pod poniższym linkiem: FORMULARZ.
 
Cena:
990 zł/os + 23% VAT
790 zł/os + 23% VAT - przy zgłoszeniu do 8 marca 2013r., lub przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy 
 
Warsztat przeznaczony jest dla pracowników firm i instytucji, które:
 • są obecnymi lub potencjalnymi emitentami dłużnych instrumentów finansowych
 • finansują się długiem i zamierzają obniżyć koszty długu
 • inwestują lub zamierzają inwestować nadwyżki środków poprzez nabycie obligacji
Szczególnie zapraszamy:
 • osoby odpowiedzialne w spółkach za przygotowanie decyzji o  inwestycjach finansowych
 • osoby odpowiedzialne za pozyskanie kapitałów w spółkach
 • osoby zainteresowane narzędziami ustalenia wiarygodności kredytowej i szacowania ryzyka finansowego
 • dyrektorów finansowych, głównych księgowych, analityków ryzyka
 • członków zarządów i członków rad nadzorczych/komitetów audytu.