Nieporównywalność danych w zakresie potwierdzenia rynkowości w cenach transferowych

W kontekście rynkowości zawieranych transakcji z podmiotami powiązanym rozliczenia pomiędzy nimi nie mogą funkcjonować w oderwaniu od rynku. 

Muszą mieć odzwierciedlenie w rynku, ale co w sytuacji, gdy typowe jego działanie zostało zaburzone? Z niemal 100 procentową pewnością żaden przedsiębiorca nie zadawał sobie tego pytania w 2019 r. Zjawisko jakim jest pandemia powoduje, że mamy, w skali globalnej, do czynienia z wyjątkową i niespotykaną dotychczas sytuacją ekonomiczną.

W takich okolicznościach stosowanie zasady cen transferowych – utrzymywania warunków rynkowych (tzw. arm’s length principle) jest, delikatnie to ujmując, utrudnione dla podatników i organów podatkowych. Niewątpliwie prawidłowość rozliczeń i stosowanie warunków rynkowych będzie kontrolowana przez organy podatkowe po pewnym czasie, najprawdopodobniej po zakończeniu pandemii i związanych z nią utrudnień. Tymczasem podatnicy będący częścią międzynarodowych grup kapitałowych już teraz muszą mierzyć się z koniecznością odzwierciedlania skutków spowolnienia gospodarczego we wzajemnych rozliczeniach. Co ważniejsze - prawidłowo rozliczyć rok 2020.