Logo PKF

W tym dziale przedstawiamy wytyczne dotyczące wykorzystywania logo PKF.

Każde wykorzystanie logo PKF w mediach, tj. prasie, internecie, telewizji możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzyskaniu naszej zgody w formie pisemnej.

Logo spółek Grupy Kapitałowej PKF Consult  

Paleta kolorów podstawowych PKF

Pobierz pliki: