Na pytania:

Proces konsolidacji na rynku firm audytorskich – powodem nowe regulacje i nasilająca się presja cenowa?
Czy to jedyne przyczyny?
Czy proces będzie się dokonywać?
Jakie są synergie/korzyści z połączenia takich spółek?
Jakie są koszty konsolidacji?
Kto może się konsolidować – mniejsze podmioty czy te średniej, dużej wielkości?
Czy oznacza to szerszą ofertę?
Czy skorzystają na tym klienci? 

odpowiada biegły rewident i Partner w PKF Consult - Marek Wojciechowski.

W 2014 roku w porównaniu do 2013 roku nie wystąpiły spektakularne procesy konsolidacyjne w ramach największych firm audytorskich zarówno na rynku międzynarodowym, jak i w Polsce. Czołówka największych firm audytorskich pozostaje taka sama, różnice dotyczą przesunięć w zakresie zajmowanych w rankingach pozycji. Zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i w Polsce jesteśmy przed procesem konsolidacji. Jest kilka powodów potencjalnej konsolidacji, wśród najważniejszych wymieniłbym:

  • na rynku europejskim, związaną z nowymi regulacjami możliwość świadczenia usług audytorskich w innych krajach unijnych. Wymagać to będzie zgłoszenia firmy zagranicznej w nadzorze publicznym danego kraju. Nie można wykluczyć zatem, że, aby nie procedować zgłoszenia, łatwiej będzie przejąć mniejszą firmę audytorską i w ten sposób zwiększyć obszar oferowania usług poza krajem macierzystym,
  • na rynku polskim - utrzymujące się niskie ceny audytu, wyraźną tendencję do zwiększenia się w strukturze przychodów dużych i średnich firm audytorskich usług doradczych oraz zbliżające się nowe regulacje uderzające w podmioty świadczące usługi audytorskie. Konsolidować się będą głównie małe i średnie podmioty. Umożliwi to rozłożenie kosztów stałych bieżącego funkcjonowania, które już obecnie są bardzo wysokie w porównaniu do osiąganych przychodów, a niewątpliwie będą dalej rosły w związku z wdrażaniem nowych regulacji. Z drugiej strony zapewni bardziej wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, będącą w stanie zajmować się realizacją mniej wystandaryzowanych usług doradczych oraz bardziej profesjonalnych usług audytorskich opartych w znacznie większym niż obecnie stopniu na międzynarodowych standardach rewizji finansowej.

Na konsolidacji branży niewątpliwie skorzystają klienci audytorów. Otrzymają szerszy zakres usług doradczych oraz kompetentną usługę audytu po bardzo konkurencyjnej w porównaniu do Europy Zachodniej cenie.

Komentarz powstał na prośbę redakcji dzienników Rzeczpospolita oraz Gazeta Giełdy 'Parkiet' do "Rankingu najlepszych firm audytorskich 2014 roku" opublikowanego 30.03.2015 r.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. z o.o. Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k., PKF Advisory Sp. z o. o., PKF Brevells Cekiera Sp. k. lub Consult Sp. z o.o., wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.