Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Pracownicze Plany Kapitałowe – aspekty prawne i organizacyjne wdrożenia programu PPK” Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie organizowaną wraz z PFR Portal PPK, przy wsparciu partnerów  - PKF oraz Fundacji GPW.

Konferencja odbędzie się 6 listopada br. (środa), o godz 9.30 w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, sala A (III piętro).

Uczestnicy w trakcie konferencji dowiedzą się i poznają:

  • otoczenie makroekonomiczne towarzyszące wdrożeniu programu PPK
  • podstawowe założenia programu
  • role i obowiązki podmiotów zatrudniających
  • korzyści i prawa uczestników PPK
  • politykę inwestycyjną instytucji finansowych
  • organizacyjne przygotowanie podmiotu zatrudniającego do wdrożenia PPK
  • aspekty rachunkowo – podatkowe wdrożenia PPK


Agenda konferencji:

9.00 – 9.30 rejestracja/ bufet kawowy,

9.30 – 9.50 powitanie uczestników

                    Jadwiga Godlewska - Prezes Regionalnej Rady Regionalnego                                            PIBR w Warszawie

                   Robert Zapotoczny - Prezes PFR Portal PPK

9.50  - 10.10  nowe wymogi formalne podmiotów zatrudniających w związku z wdrożeniem PPK

                        Małgorzata Smołkowska - Wiceprezes PFR Portal PPK, 

10.10 -11.30 PPK – zarys programu  - prowadzi PFR Portal

                       Dariusz Selak - Dyrektor Biura Relacji z Klientami

                       Magdalena Tworek – Ciechomska - Ekspert PPK

11.30 - 12.05 Przerwa kawowa,

12.05 - 12.30 Zasady inwestycyjne Funduszy Zdefiniowanej Daty 

                       dr hab. prof. Agnieszka Alińska – SGH, wykładowca Szkoły Giełdowej                              Fundacji GPW

12.30 - 13.00 Debata PPK a compliance i wymogi formalne PPK

                      Prowadzonie debaty - Tomasza Krygiera, Ekspert ds. PPK, z

                      Skład panelu:

                      Robert Zapotoczny - Prezes PFR Portal PPK

                      Ewa Jakubczyk – Cały - Prezes PKF Consult, biegły rewident

                      Mariusz Jaszczyk - Wiceprezes Zarządu Telematics Technologies

13.00 - 14.30  PPK w podmiocie zatrudniającym

                      Prezes PKF, Ewa Jakubczyk-Cały - Prezes PKF Consult, biegły rewident

14:30 – 14:40 Podsumowanie konferencji

                      Jadwiga Godlewska - Prezes Regionalnej Rady Regionalnego Oddziału                            PIBR w Warszawie

14.40 - Lunch 

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać do 4 listopada br. drogą mailową na adres biuro@pibr.waw.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru w rejestrze.

Udział w konferencji jest bezpłatny i będzie zaliczał 5 godzin samokształcenia w ramach szkolenia obligatoryjnego biegłych rewidentów.

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.