Konferencja "Zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie biegłych rewidentów w Polsce"

21 kwietnia br. w Warszawskim Domu Technika NOT, na ulicy Czackiego 3/5, odbędzie się konferencja zatytułowana "Zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie biegłych rewidentów w Polsce". Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Podczas konferencji jeden z paneli pt. Zmiany w Kodeksie Etyki biegłych rewidentów poprowadzi Partner Zarządzający PKF Consult, Ewa Jakubczyk-Cały.

Termin i miejsce:

21 kwietnia 2016 r.
Warszawskim Domu Technika NOT, Warszawa ul. Czackiego 3/5, III piętro, sala A.

Program konferencji:

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

10.15 – 11.00 Zmiany w Ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie…

11.00 – 12.00 Zmiany w Kodeksie Etyki biegłych rewidentów

Ewa Jakubczyk-Cały, członek Komisji Nadzoru Audytowego, członek Komisji ds. etyki przy KRBR

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 Międzynarodowe Standardy Badania – co czeka biegłych rewidentów w najbliższej przyszłości.

14.00 – 15.00 Aktualne komunikaty Komisji ds. standaryzacji usług biegłego rewidenta


Więcej informacji o wydarzeniu oraz zgłoszenie: link