Konferencja Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
w standardach rachunkowości (UoR, MSR/MSSF, KSR) i prawie podatkowym - 28-30.11.2011

KONFERENCJA:
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok w standardach rachunkowości (UoR, MSR/MSSF, KSR) i prawie podatkowym
 
Prelegent z ramienia PKF Consult:
 Ewa Jakubczyk - Cały
 Prezes Zarządu - biegły rewident nr 1326
Prezes Zarządu, założyciel PKF Consult Sp. z o.o., biegły rewident, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Bierze udział w licznych projektach, między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa w procesie połączeń spółek i doradztwa dla Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji. Wykładowca finansów, rachunkowości i rewizji finansowej w Szkole Głównej Handlowej; członek Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów, członek Rady Programowej miesięcznika „Rachunkowość”, członek Komisji ds. Etyki, członek Komisji Nadzoru Audytowego. Jest współautorem książek: „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” (Wydawnictwo Difin), „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin), „Zamknięcie Rachunkowe Roku” (Wydawnictwo Infor) oraz wielu innych publikacji.
 

Prelegent przedstawi temat:

„Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu

Termin i miejsce:

28-30.11.2011 r. w Warszawie

Program:

Informacje o programie i szczegółach dotyczących seminarium znajdują się pod poniższym linkiem: PROGRAM