Konferencja KIBR "Start-up z przyszłością"

Wydarzenie odbyło się.

„Start-up z przyszłością” to wydarzenie realizowane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w ramach IV edycji konferencji „Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu”. Spotkanie odbędzie się 19 maja w Centrum Konferencyjnym Kopernik. W całości zostanie poświęcone tematom ważnym dla rozwoju projektów start-upowych.

Zaproszeni eksperci będą mówić m.in. o sposobach pozyskania finansowania, wejścia na rynek, utrzymania się na nim i ekspansji na rynki zagraniczne.

Konferencja będzie wyjątkową okazją do szerszego przyjrzenia się warunkom rozwojowym polskich projektów start-upowych, a także możliwością poznania w oparciu o doświadczenia zaproszonych ekspertów i biznesmenów, szans i ograniczeń, jakie towarzyszą innowacyjnym przedsięwzięciom.

Jednym z prelegentów będzie Ewa Jakubczyk-Cały, Prezes PKF, która poprowadzi część konferencji zatytułowaną "Od pasji do biznesplanu".