Konferencja: Forum Cen Transferowych

W dniu 2 lipca 2018 r. w Ministerstwie Finansów nasi eksperci z zakresu cen transferowych - Katarzyna Zakrzewska (Manager ds. cen transferowych) oraz Paweł Brodziak (Manager ds. cen transferowych) reprezentowali PKF Consult podczas Forum Cen Transferowych zorganizowanego przez Ministra Finansów.

Forum Cen Transferowych na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 24 maja 2018 r. funkcjonuje jako zespół opiniodawczo – doradczy przy Ministrze Finansów. Do zadań Forum należy przedstawienie Ministrowi Finansów opinii, analiz, wniosków oraz propozycji dotyczących usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

Do udziału w pracach Forum zapraszane są osoby posiadające praktyczne doświadczenie lub prowadzące badania naukowe w dziedzinie cen transferowych.

Tematem przewodnim spotkania było praktyczne podejście pod przygotowywanie analiz porównawczych. W wyniku prac Forum wytypowano grupy robocze które zajmą się opiniowaniem problematycznych zagadnień pojawiających się w trakcie przeprowadzania analiz porównawczych.

Wyniki prac mają zostać przedstawione na następnym Forum, które odbędzie się za trzy miesiące (dokładny termin zostanie wskazany przez Ministerstwo Finansów).