Konferencja: Droga po kapitał z GPW na przykładzie sukcesu wielkopolskich firm

18.01.2018 Poznań

Organizatorami konferencji są Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy oraz Grupa Kapitałowa INC S.A.

Celem konferencji jest promocja polskiego rynku kapitałowego, jako miejsca przyjaznego dla rozwoju biznesu, a także możliwości jakie daje polski rynek kapitałowy. Konferencja zostanie oparta o „success story” wybranych przedsiębiorstw, które w sposób umiejętny wykorzystały szanse rynku kapitałowego i dzięki niemu rozwinęły się w sposób dynamiczny na rynku krajowym oraz zagranicznym. Zaproszeni eksperci przybliżą słuchaczom wybrane tematy prezentujące drogę sukcesu firm funkcjonujących na różnych rynkach, w różnych fazach rozwoju i z różnymi celami emisyjnymi. Zostaną przedstawione podstawowe zasady funkcjonowania rynku kapitałowego oraz szanse jakie daje polskim przedsiębiorcom.

Prelegentem w tej konferencji będzie między innymi - Partner w PKF, Biegły Rewident - Marek Wojciechowski.

Konferencja organizowana pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych oraz World Trade Center Poznań. Na spotkanie zapraszamy szerokie grono firm nie tylko z Wielkopolski, przedsiębiorców poszukujących finansowania z rynku kapitałowego, w tym firmy rodzinne, izby i organizacje, Członków Klubu WTC Poznań.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie GPW oraz dedykowanej wydarzeniu stronie www.kierunekgielda.pl.