Komentarz autorstwa eksperta PKF (Ewa Jakubczyk-Cały - Partner Zarządzający, Biegły rewident), został opublikowany na łamach dziennika "Rzeczpospolita"

Struktura firm i sposób prowadzenia biznesu stają się coraz bardziej skomplikowane. W tym całym ekosystemie kluczowa jest praca biegłego rewidenta, który weryfikuje rzetelność sprawozdań finansowych firm.

"Odczuwamy czasami rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami otoczenia dotyczącego celu rewizji finansowej a regulacjami związanymi z celem audytu. Ta luka dotyczy
np. oczekiwań oceny celowości, efektywności działań kierownictwa, pełnego zapewnienia audytora o niewystępowaniu defraudacji, oszustw, zapewnienia, że spółka realizuje działania zgodnie z obowiązującym prawem i oczekiwaniami inwestorów. Audytor
ma wspierać radę nadzorczą w realizacji jej zadań dotyczących oceny prawidłowości sprawozdania finansowego. Przy czym praca audytora nie ma na celu przejęcia zadań rad nadzorczych, które są jej nadane przez kodeks spółek handlowych, statut czy umowę spółki. Przykładowo, jeżeli kierownik jednostki podpisał niekorzystną umowę
z kontrahentem na mocy której jest prawie pewne, że na kontrakcie firma poniesie stratę, to rolą audytora jest sprawdzenie, czy strata z kontraktu i wszystkie ryzyka zostały prawidłowo ujęte w sprawozdaniu. Natomiast rolą rady nadzorczej jest też dociekanie, dlaczego taki kontrakt podpisano, czy akceptacja ryzyka związanego z tym kontraktem była optymalnie rozważona i czy miała swoje biznesowe uzasadnienie. Konkludując, kierownik jednostki odpowiada za spółkę, w tym za sporządzenie sprawozdania, rada nadzorcza za skuteczny nadzór, a audytor za prawidłowe przeprowadzenie czynności rewizji finansowej".

Pliki do pobrania