Komentarz eksperta "Badanie i przegląd sprawozdań, czyli co audytor miał na myśli"

14.11.2018

Komentarz autorstwa eksperta PKF (Mariusz Kuciński - Partner, Biegły rewident), został opublikowany na łamach dziennika "Rzeczpospolita"

Lektura sprawozdań finansowych oraz uwag pochodzących od biegłego rewidenta może być kopalnią cennych informacji. Trzeba jednak wiedzieć, jak należy je czytać
i interpretować. 

Jaką opinię może wydać biegły

Zgodnie z obowiązującymi standardami biegły rewident może sformułować opinię
bez modyfikacji, kolokwialnie mówiąc „czystą”, oraz zmodyfikowaną.
Gdy nie ma zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, czyli w przypadku gdy jest
ono prawidłowe i rzetelne, może zawrzeć tzw. akapit objaśniający lub dotyczący innej sprawy.

- W tym miejscu należy podkreślić, że kwestia, na którą biegły zwraca uwagę,
nie może być błędem czy nieprawidłowością, nie może być to „ukryte zastrzeżenie”. Może to być podkreślenie wagi informacji zawartej w sprawozdaniu, np. wpływ jakiegoś zdarzenia gospodarczego na wynik, który jest istotny z punktu widzenia interesariuszy sprawozdania, np. gdy wystąpił bardzo istotny zysk,
ale był efektem zdarzenia jednorazoweg
o - komentuje Mariusz Kuciński, partner
PKF Consult. Dodaje, że występują trzy rodzaje modyfikacji opinii: z zastrzeżeniem, negatywna oraz odstąpienie od wydania opinii. Opinię z zastrzeżeniem audytor wydaje, gdy znajdzie istotne błędy, które jednak nie mają „rozległego” wpływu na sprawozdanie finansowe.

- Oznacza to, że zidentyfikowana nieprawidłowość/ nieprawidłowości o istotnej wartości dotyczy jednej lub kilku pozycji, ale nie rozciąga się na całe sprawozdanie - mówi ekspert PKF Consult.

Natomiast, gdy nieprawidłowości są jednocześnie istotne oraz ich wpływ
na sprawozdanie finansowe jest rozległy, dotyczą wielu pozycji w bilansie, rachunku zysków i strat i innych elementach, wówczas audytor wydaje opinię negatywną.

Z kolei gdy skala niepewności jest bardzo duża, a biegły rewident nie jest w stanie
na podstawie zebranych dowodów ocenić szeregu istotnych elementów sprawozdania, może być zmuszony do odstąpienia od wyrażenia opinii.

Najczęstszym powodem takiej sytuacji jest trudność w ocenie założenia kontynuacji działalności przez badaną spółkę. Z sytuacją odstąpienia od wydania opinii spotykamy się w praktyce rzadko. Kiedy biegły rewident nie jest w stanie uzyskać odpowiednich danych? Dzieje się to na przykład na skutek tego, że zarząd nie przedstawił
mu informacji lub dokumentów umożliwiających ocenę lub sam takich dokumentów
nie posiada (na przykład gdy nie dokona i nie posiada testu na utratę wartości istotnych aktywów).

...

Pełny artykuł znajduje się poniżej.

 

Pliki do pobrania

Skontaktuj się z nami
Mirosława Cienkowska<br />Audyt
Mirosława Cienkowska
Audyt
Partner
Biegły Rewident
+48 603 488 222

PKF News

Aktualności, alerty i wydarzenia - przydatne informacje z ostatniej chwili.

Wypełnienie pola oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej. Administratorem danych jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. ... więcej

Dziękujemy za zaufanie! Twój adres został zapisany w naszej bazie danych.