Komentarz autorstwa eksperta PKF (Marcin Grzywacz), został opublikowany 27 lutego 2012 r. na łamach dziennika "Rzeczpospolita" przy okazji corocznego Rankingu audytorów.

Propozycje komisarza Barniera związane są przede wszystkim faktem, iż w jego ocenie światowy rynek audytu jest zdominowany przez cztery podmioty (tzw. „Wielką Czwórkę”). Podmioty te w dużej ilości krajów Unii Europejskiej mają istotny udział w rynku sięgający nawet 90%, co zwiększa ryzyko zachwiania rynku w przypadku upadku któregokolwiek z tych podmiotów – tak jak to miało miejsce w przypadku firmy Arthur Andersen po głośnej aferze związanej z badaniem Spółki Enron w Stanach Zjednoczonych. Pomimo wysokiej jakości usług świadczonych przez te podmioty w ostatnich latach nie obyło się również bez skandali i spektakularnych upadków Spółek badanych przez tych liderów rynku.

Proponowane rozwiązania mają na celu wymuszenie m.in. takich działań, jak: obowiązkowa rotacja audytora, przejrzysty proces wyboru audytora przez jednostki notowane na giełdzie, zakaz klauzul „Dużych Firm”, ograniczenie świadczenia innych usług atestacyjnych dla Spółki przez podmiot przeprowadzający badanie sprawozdań.

Pomimo tego, iż propozycje te mają zarówno swoje pozytywne jak i negatywne strony, wydaje się, iż kierunek zmian jest dobry i w dłuższej perspektywie może on doprowadzić do zniwelowania dominacji rynkowej i wprowadzenia zasad konkurencyjności rynku audytorskiego, przepływu wiedzy i dalszego wzrostu kompetencji mniejszych audytorów i jakości wykonywanych czynności rewizji.

Uważam jednocześnie, że proponowane zmiany nie powinny być jeszcze ukierunkowane na zmniejszenie wagi samorządów audytorskich i całkowite przeniesienie kontroli pod nadzór publiczny. Minęło zbyt mało czasu od wprowadzenia nowych regulacji, aby stwierdzić praktycznie ich niedoskonałości.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.