Komentarz autorstwa eksperta PKF (Anna Lubecka - Prawnik), został opublikowany 18 kwietnia 2013 r. na łamach dziennika Gazeta Giełdy i Inwestorów "Parkiet".

Jeżeli akcjonariusze dostaną nawet niewielką rekompensatę z tytułu przymusowego umorzenia akcji to uzyskają przychód  z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W związku z tym, iż Inwestorzy ponieśli większe wydatki na nabycie akcji niż otrzymają w zamian za umorzenie tych akcji poniosą oni stratę. Niestety nie znajdą tutaj zastosowania przepisy ogólne dotyczące rozliczania straty. W związku z tym Inwestorzy będą mogli rozliczyć tylko część poniesionych kosztów (do wysokości otrzymanej rekompensaty), nie będą mogli natomiast rozliczyć powstałej w tej sposób straty, gdyż przepisy podatkowe nie przewidują takiej możliwości. 

Cały artykuł dostępny na www.parkiet.com