Komentarz autorstwa eksperta PKF (Mariusz Kuciński - Partner, Biegły Rewident), został opublikowany 27 lutego 2012 r. na łamach dziennika "Rzeczpospolita" przy okazji corocznego Rankingu audytorów.

Po bardzo intensywnym okresie zmian MSR i MSSF na przestrzeni lat 2009 i 2010 roku, które w istotny sposób wpłynęły na sprawozdania za lata 2010 – 2011, w roku 2012 nie należy się spodziewać  zmian istotnie wpływających na sprawozdania finansowe - może za wyjątkiem zmiany MSR 12 -Odroczony podatek dochodowy, która poprzez dodanie wyjątku dotyczącego podatku odroczonego od nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według modelu wartości godziwej zgodnie z MSR 40 może, w określonych przypadkach, wpłynąć na tą pozycję sprawozdania. Duża ilość i znaczny zakres zmian czeka nas w roku 2013 (lub jak wynika z aktualnych doniesień od 2015 roku) kiedy to wejdzie kilka nowych MSSF. Z całą pewnością w niektórych jednostkach może zaistnieć konieczność zmiany klasyfikacji i co za tym idzie wyceny instrumentów finansowych jako konsekwencji uregulowań MSSF 9 Instrumenty Finansowe. Z kolei MSSF 13 Wycena wartości godziwej – może, w przypadku aktywów niefinansowych, wpłynąć na poziom ich wyceny poprzez fakt, iż przy ustalaniu wartości godziwej przyjmować się będzie sposób wykorzystania, który maksymalizuje wartość składnika aktywów.

To dosyć kontrowersyjna zmiana odzwierciedlająca z jednej strony bieżącą wartość, z drugiej natomiast stwarzająca ryzyko przewartościowania majątku, w przypadku niezastosowania jednocześnie restrykcyjnych testów na utratę majątku.

Szybki kontakt 1/3

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości - skontaktuj się z nami. Odpiszemy lub oddzwonimy po zapoznaniu się z treścią formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, w zależności od przedmiotu zapytania ofertowego, będzie PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k., PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k., PKF Tax&Legal Chamera Orczykowski Sp. k. lub Consult Sp. z o.o. wszystkie z siedzibą przy ul. Orzyckiej 6/1B, 02-695 Warszawa. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi skierowanego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani / Panu prawach oraz o danych kontaktowych Administratorów, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.