Szybko i łatwo sprawdź prawidłowość swojego rozliczenia deklaracji VAT. Dzięki VAT-Kontroler zyskasz czas, który do tej pory poświęcałeś na weryfikację NIP'ów swoich dostawców.

Jak działa?

E-sprawozdania Finansowe to aplikacja umożliwiająca sporządzanie sprawozdań w postaci elektronicznej, w tym również w odpowiedniej strukturze logicznej i formacie. Struktury logiczne sprawozdań finansowych opublikowane zostały przez Ministerstwo Finansów i dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów proponujemy Państwu program MitSoft - do tworzenia i edycji E-sprawozdań finansowych, która powstała przy merytorycznym zaangażowaniu ekspertów PKF.

„E-sprawozdanie finansowe MitSoft” to program dzięki któremu wygenerujemy e-sprawozdanie finansowe w strukturach logicznych XML. 

Aktualnie dostępny jest program zapewniający możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości dla jednego lub wielu numerów NIP – umożliwiający sporządzenie sprawozdania dla jednej lub wielu jednostek.

Do aplikacji dołączony jest plik Excel zawierający szablon, wzór sprawozdania finansowego (w formacie .XLS) opracowany przez ekspertów PKF szablon sprawozdania finansowego zgodny z ustawą  o rachunkowości.

Dostępna jest już wersja umożliwiająca sporządzenie e-sprawozdania finansowego wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 25 września 2009 roku tj. Skonsolidowana Jednostka Inna.

Podstawowe funkcjonalności rozwiązania jakie posiada program e-sprawozdania finansowe MitSoft:

 • tworzenie sprawozdań finansowych w określonych przez ministerstwo strukturach logicznych,
 • możliwość dodawania pozycji uszczegóławiających w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego,
 • import sprawozdania z Excel (w oparciu o zdefiniowany szablon XML, zawierający sprawozdanie finansowe wraz z notami dodatkowymi, który jest udostępniany wraz z aplikacją),
 • import sprawozdania z XML,
 • zapis sprawozdania w formacie XML,
 • eksport sprawozdania do Excel w formacie XLS,
 • podłączanie załączników w formacie PDF,
 • zapis/wydruk sprawozdania w formacie PDF.

Powyższe funkcjonalności zapewniają różne możliwości tworzenia sprawozdania finansowego:

 • możliwość importu danych z pliku Excel zawierającego kompleksowy skoroszyt przygotowany przez PKF na potrzeby przygotowania kompletnego sprawozdania finansowego wraz z wprowadzeniem i notami dodatkowymi oraz szereg mechanizmów kontrolnych, zapewniających poprawność sprawozdania finansowego,
 • możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego poprzez wprowadzenie danych bezpośrednio do programu E-sprawozdanie finansowe MitSoft,
 • aplikacja umożliwia również „przeczytanie” sprawozdania finansowego sporządzonego w formacie wymaganym przez ministerstwo w formie XML, poprzez konwersję do formatu excel lub/i PDF.

Aplikacja dedykowana jest do sporządzania –e-sprawozdania finansowego dla jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), a także dla biur rachunkowych, które świadczą usługi sprawozdawcze dla tego typu jednostek.

Przygotowane e-sprawozdanie finansowe zapisane w formacie XML jest zgodne z obowiązującymi strukturami logicznymi XSD i nadaje się do przesłania do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 • Potrzebujesz wsparcia przy złożeniu e-sprawozdań finansowych?
   
 • Nie masz oprogramowania i potrzebna Ci wiedza ekspertów w zakresie E-sprawozdań finansowych?

 

Skontaktuj się z nami i zamów E-sprawozdanie finansowe MitSoft

Złóż zamówienie online

lub napisz do nas: esf@pkfpolska.pl 

Cennik
Formularz zamówienia
Demo