Istotne zmiany w zakresie rozliczania strat przy restrukturyzacji przedsiębiorstwa od 1.01.2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. nowelizacja ustawy o CIT wprowadziła nowe restrykcje dotyczące rozliczania strat podatkowych przy restrukturyzacjach podmiotów gospodarczych oraz M&A, a w rezultacie w celu właściwego zaplanowania działań wskazane jest szczegółowe przeanalizowanie przesłanek ekonomicznych oraz ich skutków fiskalnych.

Ograniczenie możliwości rozliczenia straty po przejęciu lub nabyciu innego przedsiębiorstwa 

Od 1 stycznia 2021 r. do ustawy o CIT został dodany art. 7 ust. 3 pkt 7, zgodnie z którym przy ustalaniu podstawy opodatkowania, podatnik nie będzie mógł uwzględnić swoich strat, jeżeli podatnik ten przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze aportu, lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego:

  • przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości albo w części jest inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub
  • co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.